SPANÍ VE ŠKOLE 4. B

V měsíci říjnu jsme s dětmi uspořádaly spaní ve škole. Zůstat ve škole přes noc, spát ve třídě na karimatkách či žíněnkách z tělocvičny a zažít celou školu úplně potmě je bezesporu netradičním zážitkem.

Nejprve si děti s naší malou pomocí společně upekly bábovky, aby měly co na snídani. S žáky jsme mimo jiné oslavili svátek Halloween. Děti si vydlabaly své vlastní strašáky z dýní a vyrobily jednoduché lucerničky. Poté již následovala stezka odvahy svíčkami osvětlenou noční školou. Žáci se na cestě potýkali s nejrůznějšími strašidly a plnili různé úkoly. Na konci bojovky je čekala „listina odvážlivců“, kam se všichni podepsali červeným perem a přidali otisk palce pravé ruky.

Všichni čtvrťáci stezku úspěšně absolvovali a prokázali velkou odvahu. Pro některé to byl skutečný boj s vlastním já plného strachu, pro druhé to bylo strašidelné zase málo. I přesto si děti ze spaní ve škole odnesly mnoho skvělých dojmů a poznaly zase jinou stránku své školy a aktivit školou organizovaných. S celou akcí mi pomáhala paní učitelka ze 4. A PhDr. Alena Hudosová, jíž patří velký dík. Děkuji za pomoc i rodině Minářů, kteří se angažovali na stezce odvahy jako strašidla ?

I když to bylo bezva, stejně jsme se všichni těšili zpět do pohodlných a teplých postelí doma!Na několik fotek z téhle akce se můžete podívat zde.

Mgr. Jitka Pořízková

<< zpět