Články

Švagrov - září 2017 - V termínu od 18. do 22. září vyměnili žáci druhých tříd školní lavice za pěkné prostředí v ekologickém centru na Švagrově. Zde jim lektoři připravili program Tajemství půdy. více...
Zápis prvňáčků se na naší škole konal ve čtvrtek 6. dubna 2017 - Při zápisu motivovaném knihou J. Čapka „ Povídání o pejskovi a kočičce“ plnily děti různé úkoly, zaměřené na školní zralost více...
Mladoňov – 5. B - V polovině února jsme tento školní rok poprvé navštívili Ekologické centrum v Mladoňově. Náš program byl zaměřený na smyslové vnímání. více...
Malinchef 2017 – kuchařská soutěž poprvé na ZŠ v Novém Malíně - ZŠ v Novém Malíně , a především jejich žáci navštěvující na 2. stupni předmět praktické činnosti – příprava pokrmů, se inspirovali kuchařskými soutěžemi. více...
Den slabikáře - Úterý 15. listopadu 2016 bylo slavnostním dnem pro všechny naše prvňáčky. Uplynulo několik měsíců jejich usilovné práce více...
Ústav ekologického vzdělávání v Mladoňově - Začátkem prosince 2016 navštívily obě naše první třídy Ústav ekologického vzdělávání v Mladoňově. Obsahem jejich návštěvy byla tvořivá dramatika více...
Návštěva Střední průmyslové školy v Šumperku - Stalo se již zvykem navštěvovat Střední průmyslovou školu v Šumperku v podzimním termínu. Žáci 9. ročníku se každoročně účastní programu Finanční gramotnost více...
Helping the Environment, Helping Yourself - Dne 7.9. se k ZŠ Nový Malín připojila skupina účastníků z mezinárodního projektu Helping the Environment, více...
Eurorebus - V měsíci dubnu se žáci sedmého, osmého a devátého ročníku zúčastnili krajského kola zeměpisné soutěže Eurorebus v Olomouci. více...
Za poznáním Jeseníků - Vesnice Nový Malín leží v podhůří Jeseníků, a tak každý člověk by měl alespoň jednou navštívit vrchol nejvyšší hory Jeseníků. více...
Čtenářská dílna - Ve školním roce 2015/16 jsme stále častěji začali do vyučování zařazovat tzv. ČTENÁŘSKÉ DÍLNY. více...
Výlet 3. A a 3. B Černý Potok - Co děti o výletě napsaly: více...
Třeťáci a příroda 2015/16 - Protože chceme, aby si žáci vytvořili kladný vztah k přírodě, snažíme se doplňovat vyučování akcemi, více...
Mladoňov 4.B - 17.6.2016 - Ve čtvrtek 17. června jsme navštívili školu v Mladoňově, kde nás čekalo příjemně strávené dopoledne. více...
Plavecký výcvik druhých tříd - Dne 26. dubna skončil plavecký výcvik druháčků z naší školy. více...
Výroba triček ve školní družině - Pro školní družinu je důležitá spolupráce s rodiči, pedagogickými, ale i nepedagogickými pracovníky. Velkým přínosem pro děti školní družiny byla více...
Lyžařský výcvik 1. a 4. tříd - 22. – 26. 2. 2016 jsme měli lyžařský výcvik na Červenohorském sedle. První den jsme jezdili na naučné louce a více...
Švagrov 2016 - 2.A a 2.B - Ve dnech 1. – 3. února 2016 proběhl pobyt druháčků naší školy v ekologickém centru na Švagrově v krásném zasněženém údolí pod masivem Mravenečníku více...
Zápis do 1. třídy - Ve čtvrtek 4. února 2016 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. K zápisu přišlo celkem 52 dětí a více...
V měsíci říjnu jsme s dětmi uspořádaly spaní ve škole. Zůstat ve škole přes noc, spát ve třídě na karimatkách či žíněnkách z tělocvičny a zažít celou školu úplně potmě je bezesporu netradičním zážitkem. více .
Sport na naší škole ve školním roce 2015/2016 více .
Dne 5. června 2015 jsme se s žáky 5. tříd vydali na školní výlet do Olomouce. V první polovině dne jsme se rozdělili a třídy měly odlišný program. Třída 5. A si šla zahrát do LASER ARENY a my - 5. B jsme navštívili výstavu „Neviditelná Olomouc“... více .
Dne 24.5. 2015 se děti zájmového kroužku – Aerobic a školní družiny zúčastnily výletu na hrad Sovinec... více .
Dne 3.6.2015 se na naší škole uskutečnil pro žáky I. stupně koncert Růžových dětí z Šumperského sboru Motýli a našeho školního sboru. Tady je několik fotografií.
Projekt Večerníček Projektový den Večerníček proběhl na 1. stupni naší školy ve čtvrtek 29. ledna. Žáci mohli přijít v převlecích za postavičky z Večerníčků.. více

Zápis do1.třídy Čtvrtek 5. 2. 2015 byl dnem, kdy jsme na naší škole zapisovali budoucí prvňáčky... více

Lyžařský výcvik 3. tříd Od 2. do 7. ledna 2015 se uskutečnil dlouho očekávaný lyžařský výcvik 3. tříd... více

Den Slabikáře Slavnostním dnem pro všechny prvňáčky naší školy byl pátek 14. listopadu 2014. Ve škole jsme zrovna dočetli poslední stránku Živé abecedy a děti dostaly zasloužené klíče.... více

Beseda s MK fruit MK fruit je firma, která je dodavatelem ovoce a zeleniny a momentálně dodává v rámci projektu i ovoce do škol. Do projektu je zapojena i naše škola. ... více

Pobytový výukový program ve Sluňákově Pobyt žáků druhých tříd ve Sluňákově se uskutečnil v týdnu od 6. do 10. října 2014. ... více

Prvňáci v knihovně Místní knihovnu v letošním školním roce 2013/14 navštívili naši prvňáci dvakrát. ... více

Projekt Hrad Ve čtvrtek 30. ledna 2014 proběhl na 1. stupni naší školy projektový den Hrad. V tento den se procházelo po škole mnoho princezen, králů, rytířů, kuchtíků a dalších postav, které žily v dávných dobách na hradech a zámcích. ... více

Zápis do 1.ročníku ZŠ - Zápis nových prvňáčků u nás proběhl ve čtvrtek 16. ledna 2014. Zapsáno bylo 57 dětí. Chodby i třída, ve které zápis probíhal, připomínaly hrad. ... vícePro Lukáška jsme nasbírali 59,5 kg plastových víček. Přejeme mu hodně úspěchů v další léčbě... více

Vítání jara - Březen je měsíc, ve kterém končí zima a začíná jaro. V úterý 26. března jsme se rozhodli rozloučit se se zimou a přivítat jaro... více

Zápis do 1.ročníku ZŠ - Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem v životě dítěte. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do 1. třídy... více

Projekt Vesmírné dny - V týdnu před pololetními prázdninami se ve 3.B uskutečnil projekt Vesmírné dny, který byl ve znamení planet Sluneční soustavy... více

*Starší články budou na stránkách postupně přibývat.