Čtenářská dílna

Ve školním roce 2015/16 jsme stále častěji začali do vyučování zařazovat tzv. ČTENÁŘSKÉ DÍLNY. Cílem čtenářských dílen je přivést děti ke čtení knížek, číst s porozuměním, přemýšlet o přečteném a zlepšit vyjadřování dětí.

Při čtenářské dílně děti mohou číst stejnou knihu samostatně vlastním tempem, ale také si mohou vybrat knihu dle vlastního zájmu. Děti čtou tichým čtením, aby nerušily ostatní čtenáře. Většina čtenářských dílen trvá 45 minut, tedy jednu vyučovací hodinu, a má tuto strukturu:

• Úvodní minilekce (v kruhu) – děti hovoří o vybrané knize (knihách)
• Zadání úkolu pro dnešní dílnu (např. čti 20 min a vyber si jednu postavu, která tě zaujala)
• Samostatné čtení (děti i vyberou místo, kde se cítí pohodlně a čtou, nikoho neruší)
• Reakce na četbu – ústní nebo písemná (např. co by si přála některá postava)
• Sdílení ve dvojici – hovoří o přečteném, představují si knihu navzájem, jak jednotliví žáci splnili zadaný úkol,…
• Společná práce v kruhu - sdělování, prezentace, vyvozování
• Závěrečné hodnocení

Obliba čtenářských dílen u dětí svědčí o tom, že vkládání čtenářských dílen do vyučování je vhodnou formou školní práce.

Mgr. Hana Ptáčková


Na fotografie se můžete podívat zde.

<< zpět