Škola

O škole

Škola

KONTAKT:
Základní škola a Mateřská škola Nový Malín
příspěvková organizace
č.p. 274
788 03 Nový Malín
IČO: 731 848 37
e-mail: skola@zsmalin.cz
ID datové schránky: u7mmfvg


Telefonní čísla:
Kancelář ředitele školy: 588 881 455
Kancelář účetní školy: 588 881 450

Sborovna I.st. přízemí: 588 881 454
Sborovna I.st. I. patro: 588 881 456

Kancelář zástupce ředitele: 588 881 460
Sborovna II.st. II.patro: 588 881 465
Kancelář výchovného poradce: 588 881 466
Sborovna II.st. přízemí: 588 881 464


Více o projektu zde >>