Větru, dešti neporučíš

Dne 24.5. 2015 se děti zájmového kroužku – Aerobic a školní družiny zúčastnily výletu na hrad Sovinec. I přesto, že nám zrovna počasí nepřálo, si děti výlet užily. Program jim nabídl Kolotoč prima pohádek, prošly si hrad křížem krážem, měly možnost vyzkoušet rytířský kabát a ve stáncích nakoupily dárky. Výlet byl pro děti odměnou za aktivitu, chování a píli po celý rok jak v aerobiku, tak ve školní družině.

Bc.Vicencová Petra


<< zpět