Návštěva Střední průmyslové školy v Šumperku

Stalo se již zvykem navštěvovat Střední průmyslovou školu v Šumperku v podzimním termínu. Žáci 9. ročníku se každoročně účastní programu Finanční gramotnost. Novinkou bylo zapojení samotných studentů SPŠ do programu. Připravili pro naše žáky test ze znalostí z oboru financí. Ti nejúspěšnější si za odměnu odnesli výrobky studentských firem, které působí na škole. Návštěva byla též propagací SPŠ, kdy studenti našim žákům krátce představili svoji školu na několika stanovištích, kterými žáci procházeli.


<< zpět