Helping the Environment, Helping Yourself

Dne 7.9. se k ZŠ Nový Malín připojila skupina účastníků z mezinárodního projektu Helping the Environment, Helping Yourself pořádaný neformální skupinou Find Your Nation. Jednalo se o úklid Nového Malína pod názvem „Ukliďme Nový Malín“, do kterého se žáci 5. B v čele s paní učitelkou Jitkou Pořízkovou s radostí připojili.

Setkali jsme se v 10 hodin u školy a společně jsme se vydali uklidit naši krásnou obec. Vysbírali jsme veškeré okolí chodníků a cest od kostela až po víceúčelové hřiště „Hrabišínská“. Poté následovala exkurze ve sběrném dvoře Provozní Nový Malín s.r.o, kde byli žáci seznámeni s jeho širokým využitím. Dozvěděli se o možnosti odevzdání odpadů, které se zde šetrně zpracovávají. Zajímavá pro ně byla také možnost shlédnout, jakým způsobem se plast dotřiďuje a připravuje k recyklaci.

Po prohlídce děti strávily se skupinkou ještě pár hezkých chvil v prostorách sběrného dvora. Společně si zahráli pár her a dvouhodinovou aktivitu zhodnotili jako příjemnou zkušenost. Žáci se tak dozvěděli, jak sami mohou přispět k čistotě naší obce, pomoci životnímu prostředí a současně se zapojit do mezinárodního projektu.

Podrobnosti o projektu: Helping the Environment, Helping Yourself je výměna mládeže, která se konala od 3. do 11. září 2016 v Ústavu ekologického vzdělávání Mladoňov, z. ú. Projekt podpořený z programu Erasmus+ byl zaměřen na téma životní prostředí a účastnilo se ho 34 mladých lidí z České republiky, Ukrajiny, Španělska, Portugalska, Turecka, Rumunska a Ázerbájdžánu. Během devítidenního pobytu se využívaly různé metody neformálního vzdělávání a pracovalo na kampaních, které by poté měly být šířeny v partnerských zemích. Hlavním organizátorem akce je neformální skupina Find Your Nation z Nového Malína.

Facebook projektu
Facebook naší skupinyLenka Unzeitigová
Vedoucí skupiny Find Your Nation a hlavní manažer projektu


<< zpět