Projekt Večerníček

Projektový den Večerníček proběhl na 1. stupni naší školy ve čtvrtek 29. ledna. Žáci mohli přijít v převlecích za postavičky z Večerníčků. Téma projektu bylo vybráno proto, že právě před padesáti lety začal Večerníček pravidelně v televizi navštěvovat děti každý den. V průběhu celého dopoledne žáci ve svých třídách měli upravené vyučování tak, aby učivo procvičovali pomocí zvoleného tématu. Četli a řešili test ze znalostí Večerníčků. Poslouchali a hádali hudební ukázky melodií z Večerníčků, zpívali píseň o Večerníčkovi, skládali a doplňovali texty, dramatizovali Večerníčkovské pohádky, počítali obrázkové příklady, skládali papírové čepice, kreslili i malovali. Ve většině tříd pracovali žáci ve skupinách, což umožňuje vzájemnou pomoc a kolektivní řešení problémů. Týmový charakter práce stále častěji vyžaduje život v dnešní společnosti, a tak k němu vedeme děti nejen v běžných vyučovacích hodinách, ale také právě při projektovém vyučování. O přestávce se setkali žáci všech tříd v tělocvičně, kde si zatancovali. Na závěr projektového dne dostali žáci pololetní vysvědčení.Celá fotogalerie zde

<< zpět