Škola

O škole

Zaměstnanci školy pro školní rok 2019/2020


Ředitelka školy: Mgr. Jana Švábová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka Dokoupilová
1.A Mgr. Hana Ptáčková (hana.ptackova@zsmalin.cz)
1.B Mgr. Jan Rýznar (jan.ryznar@zsmalin.cz)
2.A Mgr. Dita Podhajská (dita.podhajska@zsmalin.cz)
2.B PhDr. Alena Hudosová (alena.hudosova@zsmalin.cz)
3.A Mgr. Jana Polášková (jana.polaskova@zsmalin.cz)
3.B Mgr. Dagmar Frnková (dagmar.frnkova@zsmalin.cz)
4.A Mgr. Radka Přemyslovská (radka.premyslovska@zsmalin.cz)
4.B Mgr. Zuzana Kulštrunková (zuzana.kulstrunkova@zsmalin.cz)
5.A Mgr. Lucie Chudá (lucie.chuda@zsmalin.cz)
5.B Mgr. Bohumil Procházka (bohumil.prochazka@zsmalin.cz)
6. A Mgr. Dana Meixnerová (dana.meixnerova@zsmalin.cz)
6.B Bc. René Frnka (rene.frnka@zsmalin.cz)
7. A Mgr. Pavlína Říhovská (pavlina.rihovska@zsmalin.cz)
7. B Mgr. Dagmar Kolínková (dagmar.kolinkova@zsmalin.cz)
8. A Mgr. Lenka Dokoupilová (lenka.dokoupilova@zsmalin.cz)
8. B Bc. Ludmila Reová (ludmila.reova@zsmalin.cz)
9. A Ing. Dana Schnaubeltová (dana.schnaubeltova@zsmalin.cz)
9. B Mgr. Gabriela Jurčová (gabriela.jurcova@zsmalin.cz)

Výchovná poradkyně: Mgr. Marcela Budinová (marcela.budinova@zsmalin.cz)
Metodik prevence rizikového chování:  Mgr. Gabriela Jurčová

Učitelé bez třídnictví: Bc. David Jílek (david.jilek@zsmalin.cz)
Mgr. Lucie Chudějová (lucie.chudejova@zsmalin.cz)
Mgr. Lenka Suchá (lenka.sucha@zsmalin.cz)
Mgr. Hana Purová (hana.purova@zsmalin.cz)
Mgr. Slavomír Kočí (slavomir.koci@zsmalin.cz)
Mgr. Petra Voglová (petra.voglova@zsmalin.cz)

Asistent pedagoga: Světlana Krátká (svetlana.kratka@zsmalin.cz)
Marie Kargerová (marie.kargerova@zsmalin.cz)
Hana Vařeková (hana.varekova@zsmalin.cz)
Mgr. Ann Pavlúsová (anna.pavlusova@zsmalin.cz)Družina:
ranní: Mgr. Jan Rýznar (jan.ryznar@zsmalin.cz)
Ludmila Thunová, DiS. (ludmila.thunova@zsmalin.cz)
Bc. Petra Vicencová (petra.vicencova@zsmalin.cz>
odpolední:  Jitka Muratidisová (jitka.muratidisova@zsmalin.cz)
   Mgr. Lenka Suchá (lenka.sucha@zsmalin.cz)
  Ludmila Thunová, DiS.
  Bc. Petra Vicencová
Účetní: Jarmila Volková (jarmila.volkova@zsmalin.cz)
Školník: David Vašata (david.vasata@zsmalin.cz)
Úklid: Jana Houserková
  Ludmila Hýblová
  Lenka Jandová